top of page

הצהרת נגישות

אתר זה אינו מחויב בהנגשה. ואף על פי כן, בשל החשיבות הרבה, שאני רואה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות והגולשים ובשיפור השירות הניתן ללקוחות ולגולשים עם מוגבלויות, השתדלתי לבנות אתר זמין, נעים, קריא וקל לניווט וגלישה.

 

בעתיד, יש בכוונתי, להמשיך ולעשות למען שיפור ההנגשה, בהתאם לחוק ולתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013 לרמה AA, בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

 

  • האתר מותאם לשימוש בטלפון סלולרי.

 

והיה ונתקלתם בבעיה, אשמח לדעת ולתקן.

אנא עדכנו.

דניאלה רייך פילרד
danielar34@gmail.com

bottom of page